Criteris
 
Els criteris d’intervenció en un moble es basen en la Teoria de La Restauració que es fonamenta en el reconeixement del aspecte històric i estètic, en el restabliment de la seva unitat potencial, sense falsificació artística o històrica i sense esborrar la empremta del pas del temps.
 
Els criteris actuals venen determinats per congressos internacionals, molts d’ells patrocinats per la UNESCO, que determinen els principis ètics fonamentals que garanteixen una bona actuació sobre el moble.
 
Entre altres son:
 
1) Buscar les causes del deteriorament del moble per poder evitar-les si es possible.
2) Considerar cada moble com un cas particular.
3) Delimitar el tractament al estrictament necessari.
4) Respectar els indicis culturals i els afegits històrics.
5) Intentar la reversibilitat dels materials i dels tractaments.
6) Deixar mínimament visible la nostre intervenció, per no falsificar.
7) No falsificar ni inventar.
8) La intervenció ha de ser només una part, no el conjunt i ha de ser fàcilment identificable
9) Assegurar després del tractament la situació favorable del moble, en quant a humitat i temperatura.
 
En definitiva en restauració s’han de aplicar tres principis bàsics i fonamentals i fer sempre una intervenció en el moble mínima i necessària per tal de que sigui el més original possible.
 
Tres principis:
 
1/ Estabilitat química i física dels materials que es fan servir en el tractament.
 
2/ Reversibilitat dels materials per facilitar properes intervencions.
 
3/ Llegibilitat quan ens apropem a la restauració per diferenciar del original.
 
La acció del restaurador no ha de modificar el moble sinó que l’ha de clarificar i transmetre el, controlant el procés de degradació degut al envelliment de la matèria per arribar a prevenir la seva destrucció.
 
 
 

 

 

Avís legal - © 2012 Lluïsa IJsselstein - info@restauraciomobles.com - +34 650 263 130